Factoringavgifter

Factoringavgifter

Vad är factoringavgifter?

Factoringföretag tar ut avgifter för sina tjänster per kundfaktura, men även avgifter vid indrivning. Ibland kan det även finnas en provision på totalt fakturabelopp, som factoringbolag tar ut.

Factoringavgift är ett begrepp som innefattar totala kostnader för factoring. I den totala factoringavgiften ingår t ex anslutningsavgift, årsavgift, fakturahanteringsavgift, kreditupplysningsavgift, limitavgift och administrativ avgift.

Utöver dessa avgifter så tillkommer ränta vid fakturabelåning och diskontering vid fakturaköp.

Eftersom alla factoringbolag inte är helt transparenta gällande factoringavgifter, så är det svårt att ta reda på i förhand vad man faktiskt betalar för vid factoring, fakturabelåning eller fakturaköp, så det lönar sig att verkligen räkna på vad olika leverantörer av factoringtjänster kostar innan man väljer ett factoringbolag.

Läs mer om factoring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s